GAME CHANGER

Intertaal introduceert in het schooljaar 2024-2025 de nieuwe Engelse lesmethode genaamd "Game Changer", ontwikkeld door Cambridge en passend gemaakt door Intertaal voor het Nederlandse onderwijs.

Op onderzoek gebaseerd

Cambridge heeft The Cambridge Life Competencies (CLC) ontwikkeld om leerkrachten te ondersteunen bij het voorbereiden van leerlingen op het kritisch analyseren van bronnen, creatief denken en effectief communiceren van hun standpunten. Deze nieuwe serie is gebaseerd op de Cambridge Life Competencies.  samengesteld met echte docenten.  We spraken met docenten om hun topprioriteiten in de klas vast te stellen en hun verwachtingen om leerlingen toe te rusten met de nodige vaardigheden voor de toekomst.

Afbeelding met tekst, compactdisk, cirkel, Apparaat voor gegevensopslag

Automatisch gegenereerde beschrijving

Real-Life Contexten voor Taalpresentatie

Grammatica en woordenschat worden in een duidelijke context gepresenteerd door middel van dynamische lees- en luisterteksten in een grote verscheidenheid aan genres. In combinatie met onderwerpen die relevant en authentiek zijn, zorgt dit ervoor dat leerlingen het doel van hun leren zien en zich gemotiveerd voelen om de taal te verkennen en te gebruiken.

Tienervriendelijke video’s

Game Change documentaire video’s versterken en breiden de inhoud van het leerwerkboek uit. De onderwerpen van de video’s zijn authentiek, fris en leuk, met een wereldwijde reikwijdte, waarbij levenswijzen en ideeën uit verschillende culturen over de hele wereld worden gepresenteerd.

Wereldwijde culturele onderwerpen

Game Changer verkent een verscheidenheid aan wereldwijde onderwerpen door middel van de lees- en luisterpagina’s en in een speciale Around the World. Dit helpt leerlingen om hun begrip van andere mensen en plaatsen te verbreden en hen voor te bereiden op het leven in een diverse, multiculturele omgeving.

Engels is een internationale taal

Leerlingen van het Engels zijn nu talrijker dan sprekers van het Engels als eerste taal. Het is daarom veel waarschijnlijker dat studenten Engels gebruiken om te communiceren met mensen van wie de eerste taal niet Engels is, dus we mogen de rol van intercultureel begrip niet onderschatten. Daarom omarmt Game Changer verschillende varianten van het Engels, met verschillende stemmen en taalvariëteiten in video’s en luisteroefeningen.

Ontwikkeling van kritisch denkvermogen

Kritisch denken is essentieel voor academisch succes en verwijst naar de vaardigheden die leerlingen nodig hebben om effectief en rationeel te kunnen nadenken over wat ze willen doen en wat volgens hen de beste handelwijze is.

Vakoverstijgende lessen

Game Changer bevat een verscheidenheid aan vakoverschrijdende lessen, met een speciale ‘Across the Curriculum’. Dit versterkt en breidt het leren van leerlingen op andere gebieden in het bredere curriculum uit. De aantrekkelijke en kleurrijke pagina’s bieden een stimulerend alternatief voor de meer op vaardigheden gerichte kernpagina’s in elk hoofdstuk.

Projectwerk

Bij elk deel zijn er twee eenvoudig te leren projecten. Deze projecten hergebruiken en herhalen de taal die in het vorige periode is geleerd en bieden een leuke en stimulerende manier om leerlingen hun taalvaardigheden te laten oefenen.

Digitaal leren

Intertaal heeft een eigen digitale leeromgeving welke conform de ECK standaarden opereert. Dit houdt in dat leerlingen via de ELO het digitale materiaal kunnen benaderen en toegang krijgen zonder hiervoor een account te hoeven maken. Leerlingen zitten direct op de juiste school, en indien gewenst de juiste groep/klas.

De digitale leeromgeving helpt om op andere manier zelfstandig te kunnen leren. Het systeem geeft aanwijzingen en directe feedback, dit is met name voor het huiswerk een ideale manier van leren. Daarnaast biedt het de docent inzichten en overzicht in de voortgang. Teven komen de aandachtspunten op individueel- en groepsniveau goed in beeld. De methode Game Changer is dan ook volledig online beschikbaar in onze omgeving.

Highlights GAME CHANGER

·       Vanaf augustus 2024 beschikbaar: Deel 1 – A1 en Deel 2 – A2

 • Deze methode leidt op voor het school- en landelijk examen Engels en bestaat uit 5 delen.
 • Het laatste deel richt zich volledig op het lees- en literatuurdossier op het C1 ERK niveau.
 • Uit het leven gegrepen situaties en onderwerpen voor motiverend leren.
 • Elk hoofdstuk begint met een tiener-vriendelijke video en duidelijke leerdoelen.
 • Gebaseerd op het ‘Take and Teach’-principe.
 • Voldoet aan de ERK-eisen en volgt de Can Do-statements.
 • Conform het framework van Cambridge en haar Life Competencies.
 • Inclusief toetsmateriaal van Cambridge.
  • Placement test
  • Unit tests
  • Progress Test
  • Mid-Year Test
 • End-of-Year Test
 • Woordenlijsten gedrukt achter in het boek en online beschikbaar.
 • Leerzinnen (chunks) per hoofdstuk.
 • Sluit naadloos aan op de Cambridge English Qualifications / Cambridge Exams.
 • Volledig digitaal en geschikt voor blended gebruik (LiFo).
 • Betaalbaar:
  • €32.95 voor de LiFo editie.
  • €29.95 voor de 100% digitale versie.

Ontdek deze nieuwe methode tijdens de workshop of bij onze stand.

Deel dit artikel